Ana Sayfa / Forex Bilgileri / Volatilite Nedir – Volatilite Nasıl Hesaplanır

Volatilite Nedir – Volatilite Nasıl Hesaplanır

Forex işlemlerinde sıkça gördüğümüz Volatilite Nedir – Volatilite Nasıl Hesaplanır? Volatilite ile işlem yapmak riskli midir, volatilite ilgili aklınızda bir soru kalmayacağı bir makale hazırladık. Makaleyi sonuna kadar okuyun.

Volatilite Nedir

Matematikte oynaklık, sayıların ortalamanın etrafına ne kadar yayıldığının bir ölçüsüdür. Layman’in tanımındaki oynaklık, belirli bir finansal varlığın fiyatının ortalama fiyatı veya ortalama fiyatı etrafında ne kadar hızlı hareket ettiğidir. Şöyle düşünebilirsiniz, bir finansal varlığın fiyatı her hareket ettiğinde, varlığın da istatistiksel değerlere göre ulaşılabilecek en yüksek ve en düşük potansiyel fiyatına sahip olacağını hayal edebilirsiniz.

Sektördeki yaygın uygulama, analistler tarafından bir risk göstergesi olarak kullanılmasıdır çünkü bunları finansal varlığın fiyatının ortalama fiyatından sapma olasılıklarını belirlemek için kullanırlar. Volatilite hesaplamanın birçok başka yolu olsa da, en yaygın kullanılanı standart sapmadır. A ve B olmak üzere, her biri sırasıyla 2,5 ve 3,0 standart sapmaya sahip iki menkul kıymetimiz olduğunu varsayalım. Her iki menkul kıymetin standart sapmasını karşılaştırırsak, menkul kıymet B’nin A’dan daha riskli olduğunu söyleyebiliriz çünkü ortalama fiyatından sapma şansı daha yüksektir. Volatilite ne kadar yüksekse, güvenlik o kadar risklidir.

Volatilite Nedir

Volatilite ve Risk Arasındaki Fark

Volatilite bir risk değildir. Finansta risk, öngörülen bir sonucun beklenen bir sonuçtan farklı olma şansı olarak tanımlanır. Bazen dalgalanma piyasası, yatırımcıya kar elde etme fırsatı verebilir ve olumlu bir etki yapabilir.

Bununla birlikte, geleneksel olarak finansal bilgelik, para yatırmanın en büyük risklerinden birinin piyasanın çok değişken olması olduğunu gösterir. Ancak bazı yatırımcılar var, özellikle değer yatırımcıları bu geleneksel mantığa inanmıyor. Bu yatırımcılar, sermayenin kalıcı olarak kaybedilmesi durumunda bunun en büyük risk olduğunu düşünüyor. Ancak bu iki bakış açısı tam olarak doğru değil.

Yatırım performansı genellikle, ilgili riskin portföyün ne kadar değişken olduğu varsayılarak değerlendirilir. Bilgi oranı, izleme hatası ve Sharpe oranı gibi getirileri ölçmek için kullanılan bazı ölçümler, getiriyi portföyün volatilite ile karşılaştırır, karşılaştırma ölçütüne göre veya kesinlikle ölçülür. Yatırımcılar genellikle yatırımlarının getirilerini sadece kısa vadede düşündüklerinden, genellikle her koşulda volatilite kaçınırlar. Bu konvansiyonel yatırımcılar, çok az dalgalanma varsa ortalamanın altında bir getiri oranından çok memnun kalacaklardır.

Bir örnek görelim.

Nisan 2018, Volatilite bir risk olmadığı ve mükemmel bir fırsat olduğu iyi bir örnektir. Nisan 2018’deki euro zayıflığı, ECB’nin oranları sabit tutması ve aynı zamanda QE’nin azalması ve sona ermesi için bir zaman çizelgesi vermeyi reddetmesi gerçeğiyle ortaya çıktı. Böylece Nisan ve sonraki birkaç hafta ve aydan itibaren volatilite her gün arttı, EURUSD giderek daha fazla düştü. EUR için kötü haberler, dalgalanma artışı, güçlü düşüş eğilimi yatırımcılar için büyük fırsatlardı.

Volatilite Nedir

Volatilite ve Risk Ölçümü

Daha önce de belirtildiği gibi, Volatilite için ortak ölçü standart sapmadır. Varlığın beta katsayısını hesaplamak gibi volatilite belirlemenin başka yöntemleri de vardır, ancak standart sapma için hesaplamadan daha fazla veri gerektirir.

Dalgalanma hesaplanırken, finansal varlığın ortalama fiyatını belirlememiz gerekecek; aynı zamanda ortalama getiri olarak da adlandırılabilir, çünkü ortalamayı hesaplamak için ortalamasını aritmetik veya geometrik olarak hesaplamamız gerekecek. Ancak bizim örneğimizde bunu aritmetik olarak göstereceğiz çünkü daha basit. Temel finansta, varlığın beklenen getirisi olarak da adlandırılır.

Volatilite Nasıl Hesaplanır

Ortalama getiri için hesaplama formülü:

Ortalama = (P1 + P2 + P3 +… .. + Pn) / n

burada P = fiyat ve n = kullanılan değer sayısı.

Varlığın ortalama fiyatı için hesapladıktan sonra, şimdi varyansını hesaplayabiliriz. Varyans, verilerin nasıl yayıldığının ölçüsüdür. Ortalamasına kıyasla her bir fiyatın ne kadar ileri gittiğini belirler.

Varyans için hesaplama formülü:

Varyans = (ortalama – P1) 2 + (ortalama – P2) 2 + (ortalama – P3) 2 +… + (ortalama – Pn) 2

burada Ortalama = ortalama fiyat, P = fiyat ve n = kullanılan değer sayısı.

Standart sapmanın hesaplanmasındaki son adım basittir, varyansın karekökünü alıyoruz.

Standart sapma için hesaplama formülü:

Standart Sapma = (varyans) 1/2

Üssü 1/2 olarak da ifade edebiliriz, değeri bir kareyle köklendirmekle aynı anlama sahiptir.

Bu nedenle, standart sapmanın hesaplanmasında tam formül şudur:

Standart Sapma = ((ortalama – P1) 2 + (ortalama – P2) 2 + (ortalama – P3) 2 +… + (ortalama – Pn) 2) 1/2

burada Ortalama = ortalama fiyat, P = fiyat ve n = kullanılan değer sayısı.

Pratik bir uygulama için, hisse senedi A’yı analiz edeceğimizi varsayalım. En son 5 kapanış fiyatı sırasıyla 10, 20, 30, 40, 50 dolar.

Ortalama hesaplamada 30 $ değerine sahip olacağız.

Ortalama = (10 + 20 + 30 + 40 + 50) / 5

Ortalama = 30

Bu, son 5 işlem günü için A hisse senedi fiyatının aritmetik ortalamasının 30 $ olduğu anlamına gelir.

Önce sapmayı alan sonra karesini alan varyansı hesaplamamız gerekiyor. Ortalama, fiyatına çıkarıldığında buna sapma denir. Çözüm aşağıdadır.

Varyans = (30 – 10) 2 + (30 – 20) 2 + (30 – 30) 2 + (30-40) 2 + (30-50) 2

Varyans = (20) 2 + (10) 2 + (0) 2 + (-10) 2 + (-20) 2

Varyans = 1000

Varyansı aldığımız için, stoğun standart sapmasını belirlemek için onun kare kökünü alabiliriz.

Standart Sapma = (1000) 1/2

Standart Sapma = 31,62 $

Stok A’nın standart sapması 31.62 $ ‘dır. Bu, hisse senedinin gelecekteki fiyatının 31.62 yukarı veya aşağı doğru sapabileceği anlamına gelir. Bu, analistlere ve yatırımcılara risk yönetimi yoluyla alım satım kararları vermede yardımcı olur. Bu risk ölçüsünün şirket için mutlak bir risk olduğunu ve hisse senedinin geçmiş fiyatlarına dayandığını unutmayın.

Diğer Uçuculuğu Belirleme Yöntemleri

Daha önce bahsedildiği gibi, bir varlığın volatilitesi için bir hesaplama yöntemi, beta katsayısını (?) Hesaplamaktır. Standart sapmadan farkı, betanın toplam pazar veya endeks ile karşılaştırılmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, hisse senedi piyasasında gelecekteki getiriler için bir referans olarak S&P 500 kullanıyoruz. Bu nedenle, hisse senedinin betası için hesaplama yapacak olsaydık, hisse senedinin performansını S&P 500 ile karşılaştırmamız gerekecek. Beta katsayılarının değerleri genellikle ondalık bir tam sayı olarak ifade edilir. Örneğin, 1.35’lik bir beta, S&P 500 endeksindeki her% 1’lik artış için hisse senedinin S & P’nin 1,35 katı hareket ettiği anlamına gelir. Bu nedenle, daha yüksek bir betanın daha riskli olduğunu söyleyebiliriz çünkü daha öngörülemez olarak etiketlenecek veya piyasadan sapması çok büyük.

Volatilite, opsiyon sözleşmelerinin değerlenmesinde önemli bir değişkendir. Bu türevler fiyatlarını belirli bir dayanak varlıktan aldıkları için, opsiyon fiyatını değerlemek için volatilite dahil etmek önemlidir. Dahası, geleceği tahmin etmek zor olduğundan, birçok analist ve yatırımcı piyasanın gelecekte nerede olabileceği konusunda potansiyel olarak bir fikir sahibi olmak için tarihsel verilere güveniyor.

Volatilite Nedir Sonuç Olarak

Bu nedenle yatırımı seçerken, hangi portföy volatilenin en uygun olacağını belirlemek için müşteri profilini iyi anlamak önemlidir. Müşteriye daha uzun vadeli yatırım yapmasını ve portföy değerindeki herhangi bir dalgalanmayı tolere etmesini tavsiye etmek her zaman daha iyidir. Bu, yatırım yöneticisinin volatileden rahatsız olmadan uzun vadeli getirileri maksimize etmesine yardımcı olacak, böylece müşterinin diğer yatırımcılara göre büyük bir avantajı olacak.

Volatilite bir risk değildir ama bazen olabilir ve sonra risk oynaklığından söz ederiz. Karmaşık görünüyor ama değil

Hakkında admin

Kontrol et

Forex Arbitraj

Forex Arbitraj

Forex arbitraj işlem sistemleri, doğru yürütülürse düşük riskli kâr fırsatı sundukları için uzun süredir piyasada. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir